Със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков от 01.00 часа на 21 февруари 2012 година се възстановява износът на електроенергия.
Това стана възможно след повишаване на дневните температури, нормализиране работата на всички мощности и гарантиране сигурността на електроенергийната система на страната. <br /> <br /> Експортът се възобновява след възстановяване на нормалната работа на ТЕЦ AES Гълъбово. Подаването на въглища към централите от комплекса &bdquo;Марица Изток&ldquo; е нормализирано и през последните дни те получават между 100 и 126 хиляди тона дневно. <br /> <br /> Към 16 февруари общият запас на въглища в комплекса е достигнал 57,96%. Подобряването на метеорологичните условия, които понижиха вътрешното потребление на ток, също направиха възможно възстановяването на експорта. <br /> <br /> Износът на ток от България бе прекратен на 10 февруари поради авария в ТЕЦ AES Гълъбово, тежки зимни условия, затруднен добив на въглища и рекордно вътрешно потребление. <br /> <br />