В своята 40-минутна презентация Петър Лозанов наблегна на няколко основни характеристики, които отличават Webclub.bg от всичко, което съществува до момента в онлайн средата.
Най-голямата иновация са общите части на новата мрежа. Те са обособени в 20 раздела, които обхващат всички сфери на живота и така съдържанието на <a target="_blank" href="https://www.webclub.bg/">Webclub.bg </a>е подредено и достъпно за хора с всякаква култура, образование, възраст и интереси. Съдържанието в тези раздели е създадено от самите потребители на сайта, а само частта &bdquo;Актуално&ldquo; е дело на редактори. Хората, регистрирали се в <a target="_blank" href="https://www.webclub.bg/">Webclub.bg</a>, се информират за всичко, което ги интересува, само чрез влизането в личния си профил. <br /> <br /> Основната цел на платформата е да повиши качеството на общуването в интернет, като обедини хората със сходни интереси и им даде поле за изява на техните качества, знания и възможности в определени области. Петър Лозанов допълни още, че сърцевината на <a target="_blank" href="https://www.webclub.bg/">Webclub.bg </a>са клубовете по интереси, които може да създаде всеки един потребител. Клубът представлява трайна и функционираща общност от хора със сходни интереси. Клубът позволява на търговските марки, личности, каузи или идеи да изградят здрава връзка с потребителите и да се промотират не чрез реклама, а чрез подходящо и таргетирано съдържание. <br /> <br /> Сайтът дава и възможност за комуникиране в специално създаден форум, интегриран със системата за нотификации на всеки потребител, секция за новини, където потребителят може да се информира директно от клубовете в сайта, секция за въпроси и отговори и други.<br /> <br /> Всички тези отличителни черти правят от <a target="_blank" href="https://www.webclub.bg/">Webclub.bg</a> една нова мрежа от общности.<br /> <br /> Петър Лозанов е създател на <a target="_blank" href="https://www.webclub.bg/">Webclub.bg</a>. Той с екипа си 9 месеца работи върху платформата.<br /> <br /> Специален гост на събитието беше Ален Попович. Той запозна аудиторията с новостите, които ни предлага Facebook. В 30-минутната си презентация Ален Попович наблегна на новите профили - Facebook Timeline, които насочват фокуса към хората. Чрез тях персонализирането става все по-централна част от онлайн средата. Ален Попович изрично подчерта, че Facebook се развива в посока представяне на цялостна услуга, с която желанието за излизане от социалната мрежа да бъде сведено до минимум. Младите хора са най-активната група, което все повече се усеща в най-популярната социална мрежа в света. <br /> <br /> Aлен Попович&nbsp; е един от основателите на <a target="_blank" href="https://www.socialme.org/">Social Me </a>и сред&nbsp;най-добрите български специалисти по социален маркетинг.<br /> <br /> Той емоционално сподели, че от години е чакал в България да се роди идея, която да е съпоставима със световните и е горд, че това най-после се случва чрез мрежата на общностите <a target="_blank" href="https://www.webclub.bg/">Webclub.bg. </a>