Категорично заявявам, че няма загуби по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013”. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните Явор Гечев по повод тиражираните в медиите информации, че страната ни е загубила над 400 млн. лева.
Според него имаме доклади от Европейската комисия, с които тя ни пита за проекти от 2012 г. и по-специално за отпусканите тогава авансови плащания по общинските проекти, но не и отрязано финансиране. <br /> <br /> Искам да кажа ясно, независими от това за кое време става въпрос, че ние ще се борим за всяко едно евро и ще оспорваме всяка една точка в докладите. Това са пари, които са нужни на българското селско стопанство и ние ще защитаваме правата си, каза още зам.-министър Гечев. <br /> <br /> Той съобщи, че ръководството на Министерството на земеделието и храните подписа наредбата, с която се регламентира новата Национална програма за развитие на лозаро- винарския сектор 2014-2018. <br /> <br /> През следващите години ще се осигурят 133,8 млн. евро към българските производители. Важно е да се отбележи, че високият процент на финансиране по Програмата остава 75%, което и максималното възможно ниво. Това означава, че за всеки един проект стопаните ще трябва да осигурят само 25% от финансирането, заяви зам.-министър Гечев. <br /> <br /> Той коментира и намерението на МЗХ да засили политиката на промотиране на български вина в чужбина, като дори ще се търсят възможности за пробиване на пазари като Франция, Испания и Италия. <br /> <br /> Това намира и отражение в новата Национална програма за развитие на лозаро-винарския сектор, като в нея за промотиране на продукти в трети страни са предвидени 7 млн. евро, за сравнение в старата този бюджет бе едва 2 млн. евро. /БЛИЦ<br /> <br /> <br /> <br />