Частното финансово богатство на българите е нараснало с 13% за последната година, достигайки 48 млрд. лева, съобщават от Industry Watch. В доклада за личните активи в България към четвърто тримесечие на 2012 г., става ясно, че въпреки рецесията в еврозоната и забавянето в икономическия ръст на България, домакинствата трупат активи.
Причина за това са спестяванията и въздържането от големи покупки (на дрехи, битова техника, потребителска електроника), които биха натежали на семейния бюджет. Докладът показва още, че близо 70 на сто от парите на частните лица се влагат в банкови депозити, което показва един консервативен подход в управлението на семейния бюджет.<br /> <br /> В отговор на новия данък върху от дохода от лихви по депозитите ще нарасне интересът към форми на спестяване, неподлежащи на облагане, сред които са вложенията във взаимни и животозастрахователни фондове, посочват икономистите от Industry Watch.<br /> <br /> В края на 2012 г. българските домакинства спестяват все по-дългосрочно. Увеличението на срочните депозити за деветмесечието се дължи изцяло на влоговете със срок над 6 месеца, докато по-краткосрочните депозити замръзват на нивата си от края на 2011 г. <br />