От 1 юли вече е забранено събирането и изкупуването на охлюви от природата с търговска цел, съобщи в Ловеч Мира Ковачева от Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Плевен.
Според&nbsp;ковачева по време на кампанията за изкупуване на охлюви през май и юни не са констатирани нарушения. РИОСВ - Плевен ще извършват проверки дали се изкупуват охлюви с търговска цел в Плевенска и Ловешка област след влизане на забраната за такава дейност. Ако бъдат установени събирачи или количества изкупени охлюви, на нарушителите ще бъдат наложени санкции. /<b>Гергана Димитрова, БЛИЦ</b>.<br />