Монтирането на базови станции и антени на мобилните оператори върху жилищни сгради и в близост до тях е забранено в Пловдив, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в града.
По разпореждане на заместник-кмета по сигурността Димитър Цветков районните кметове занапред няма да издават разрешителни за поставянето им. Монтираните досега антени и базови станции ще бъдат премахнати.
Електромагнитните вълни, излъчвани от съоръженията, ще бъдат измервани от РИОКОЗ, съобщи д-р Ваня Танчева от здравната инспекция. Начинът за контрол и методиката ще бъдат регламентирани с нова наредба, която предстои да бъде приета от Здравното министерство. Промяната в нормативната база е за улеснение, тъй като в момента разрешителните, замерванията и мониторингът се правят единствено в Националния център за опазване на общественото здраве. Замерването по новия начин ще започне най-вероятно от 2009 г., защото е нужно време апаратурата на лабораторията да се настрои прецизно. Предвижда се да се правят замервания и в апартаментите на хората. Дотогава РИОКОЗ ще извършва текущ контрол, като по този начин живеещите в блокове с такива антени на покривите ще се успокоят. Електромагнитните вълни действат хоризонтално, а не вертикално, затова се поставят на най-високите жилищни сгради, уточни д-р Танчева. /БЛИЦ