Правителството прие постановление за заплатите в бюджетните организации и дейности, с което се премахва досегашната практика да се утвърждават средни месечни брутни заплати, съобщиха от правителствената информационна служба. Въвеждат се месечни лимити на разходите за заплати за 2009 г., при ограничение да се ползват 95 на сто от отпуснатите средства.
 Останалите 5 на сто ще могат да се разходват с акт на Министерския съвет, при съобразяване с оценките и прогнозите за макроикономическите и бюджетните показатели за текущата година.
Предлага се и нов подход за реализиране на политиката по доходите в бюджетните организации и дейности. Дава се право на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити самостоятелно да утвърждават месечното разпределение на разходите за заплати на второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити. Предвижда се също общинските съвети, по предложение на кметовете на общините, да утвърждават разходите за заплати както на делегираните от държавата, така и на местните дейности, финансирани чрез бюджетите на общините. По този начин ръководителите ще могат да определят гъвкаво политиката по доходите в своите системи, като в рамките на разчетените с бюджета средства сами ще преценяват количеството и цената на човешките ресурси, с които да изпълняват възложените им общи и специфични функции. /БЛИЦ