През 2011 година над 250 души взеха участие в курсовете на учебния център на „Газтек БГ” АД и повишиха професионалната си квалификация в областта на газовите технологии. Така се запази годишната тенденция за броя на желаещите да се специализират в сферата на газификацията. През 2010-та те бяха 260 .
Всички те получиха уникални знания, които дават възможност за реализация в разрастващия се пазар на природен газ в страната.<br /> <br /> Обученията са комбинация от теоретични и практически задачи. Учебната база на дружеството осигурява на участниците достъп до най-модерните технологии и така им дава възможност да придобият, упражнят и усъвършенстват своите знания и умения в сферата на газификацията. Учебният център на компанията е оборудван със съвременни газови уреди, производство на компании, които са нейни партньори от години, и се захранва от батерии с компресиран газ.<br /> <br /> &bdquo;Газтек БГ&rdquo; АД обучава газови специалисти от 2003 година, когато получи лиценза си от Националната агенция за професионално обучение и образование. До момента над 7500 души преминаха курсовете по проектиране, изграждане и експлоатация на системи за снабдяване с природен газ, съоръжения и инсталации.<br /> <br /> <br />