Заплащането на труда на жените в България е с 8.8% по-ниско от средното за страната. Средният месечен доход на жените пък е с 16% по-нисък от този на мъжете. Това обяви вицепрезидентът на КНСБ Иван Кокалов.
Според изследване на Националния осигурителен институт за миналата година жените получават от 26% до 30% по-ниска пенсия от мъжете заради по-краткия период на внасяне на осигурителни вноски и като цяло по-кратката трудова кариера. Безработицата сред жените остава значително по-висока от тази при мъжете и за четвъртото тримесечие на миналата година е 6.7%, докато при мъжете е 5.6%. 67.7 на сто от регистрираните безработни са жени, всяка пета от тях е на възраст до 29 години. 44 на сто от общата безработица сред жените е с продължителност над две години. Само 1/3 от дамите заемат ръководни позиции, също толкова са тези, заети като квалифицирани работници, 24% са жените в занаятчийството, 45% - в производството, 37% - в добива на енергийни ресурси, 15% - в образованието, 19% - във финансовото посредничество.  /БЛИЦ