Заплатите през месец май са били най-високи в София и във Варна, сочи проучване направено от "Индъстри Уоч". В Русе трудът е оценен с 14 процента по-ниско, отколкото в столицата. Цената на живот остава най-висока в столицата, а най-ниска в Шумен и Търговище.
Заплатите за средни позиции - които изискват определени качества и умения, но не и специализирано знание - са най-високи във Варна и София. Разликите между столицата и останалите големи градове не са толкова значими, колкото при заплащането за базови (неквалифицирани) работни позиции. В Русе например заплатите за средни позиции са с около 14% по-ниски от София. <br /> <br /> &bdquo;Средните позиции&rdquo; са такива, при които служителите лесно могат да сменят фирмите и дори индустриите, ако имат желание да придобиват ново за тях и полезно за работодателя знание. Типичният служител на средна позиция ще владее базово английски, ще е на възраст между 25 и 45 години, ще може да се адаптира бързо в нова среда и да придобива нови за него функции. <br /> <br /> Покупателната сила на 1 лев е с около 10% по-голяма в Пловдив и Русе в сравнение със София. Цената на живот остава най-висока в София, а най-ниска - в Шумен и Търговище. <br /> <br /> В основните български градове имотите остават подценени, сравнени със София, ако измерим цените им в количество труд (респективно трудът е по-скъп, измерен в имоти). Във всички големи градове, с изключение на Варна, се работи по-малко за едно жилище в сравнение със София. Например жилище в Стара Загора изглежда с около 35% по-евтино от София, измерено в количество труд. /БЛИЦ<br />