Заплатите в частния сектор са увеличени с 14-15% от началото на годината, съобщиха представители на работодателски организации. Сред компаниите с най-голямо повишение обаче има и такива със значителен процент нелегална дейност.
Едни от сферите, в които са повишени заплатите, са енергетиката и добивната промишленост. В строителството заплащането нараства най-бързо, но там е значителен делът на незаконната дейност. Необявеното даване на възнаграждения продължава и в други браншове, посочи председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев. "В хотели и ресторантите, в обществения сектор, средната работна заплата е 628 лева, представете си в частния - 378. Вярвате ли го това. Докато примерно всички знаем, че средната работна заплата на един добър готвач е 4000 лв.". Извеждането на светло на реалните доходи може да стане чрез намаляване на осигуровките, твърди отново бизнесът. Пазарът на труда се определя от работниците, те поставят условията за заплащане, но това не означава, че ако се преместят в конкурентна фирма ще получават двойно повече, коментира Светла Стоева, председател на Управителния съвет на Асоциацията за управление на човешките ресурси. /БНР