Незабавно да започне почистване на речните корита и акваторията на язовир „Въча” от изхвърлени в тях битови отпадъци, разпореди Басейнова дирекция – Пловдив след приключилата съвместна проверка с Регионалните инспекции за опазване на околната среда в Смолян и Пазарджик.
Проверката беше разпоредена от министър Джевдет Чакъров след сигнал за замърсяване на водоема. При обследването експертите констатираха, че площ от 1500 квадратни метра при стената на язовира е замърсена основно с пластмасови бутилки. Двете екоинспекции провериха всички населени места по поречието на река Въча и водосбора на язовир „Въча”. Констатирани са единични изхвърляния на отпадъци от домакинства в населените места. За допуснатите нарушения на кметовете на селата Лясково, Михалково, Ягодина и Грохотно са съставени актове. Част от отпадъците са изхвърлени от рибари и туристи в региона.
Басейнова дирекция - Пловдив изпрати писма до кметовете на общините Кричим, Брацигово и Девин, председателите на Ловно-рибарските дружества в трите общини, изпълнителния директор на НЕК АД „Язовири и каскади” и собствениците на плаващи къщички в язовира, че трябва да организират почистването.

Във връзка с информация в медиите, че част от сметище на Девин се свлича в язовира, проверката показа, че депото на общината е закрито още в края на 2006 година, ликвидацията е изпълнена добре и няма начин то да е източник на замърсяване.
Областна дирекция „Пътно управление”, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и Регионалните дирекции по горите трябва да завишат контрола с цел да не се допуска по-нататъшно замърсяване с битови отпадъци, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в Пловдив. /БЛИЦ