Определяне на преференциалните цени за “зелена енергия” ще бъдат актуализирани на 1 април. Това заяви Пламен Денчев, член на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). В цената ще бъдат признати разходите на компаниите за присъединяване на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ).

Това означава, че освен за електроенергия на клиентите ще се наложи да плащат и за присъединяването на ВЕИ и за т.нар. “зелена енергия” от тях.  

По думите на Денчев “зелената цена” се формира на базата на 80% от средната цена на крайните снабдители плюс надбавка. Според него през 2009 г. няма да има значително увеличение на цената за крайните потребители. Увеличението за “зелена енергия” ще се отрази на клиентите, но няма да е драстично. “Знаем финансовото състояние на съществуващите вече инсталации, както и инвестициите, които са направени от Електроразпределителните дружества (ЕРП). Ще се съобразим само с инфлацията тази година”.

Всеки месец във клиентските фактури на всички ЕРП-та и на всеки три месеца във фактурата на ЧЕЗ ще бъде отразено колко трябва да заплати допълнително за ел. енергията от ВЕИ. Това ще предизвика широк обществен дебат, но така било във всички еврочленки.

Според Денчев цената не трябва да бъде бариера за ЕРП-тата за изграждане на ВЕИ. По думите му дружествата и НЕК се въздържат от закупуване на “зелена енергия”, защото се чувствали ощетени. По този начин те създават пречки пред инвеститорите за присъединяване на ВЕИ. Затова ДКЕВР предлага от 1 юли зелената ел. енергия от ВЕИ да бъде изкупувана от обществени доставчици. Ще бъде формирана нова цена, която ще върви с цената за пренос, която стига до търговци и в крайна сметка до крайния потребител. Според Денчев тази цена трябва да се доближава до пазарната и тя ще е референтна.

Десислава Вангелова, БЛИЦ