Пазарните цени на жилищата в България са се понижили с 12,4% за първото тримесечие на 2009 г. в сравнение с последните три месеца на 2008 г. Това сочат данните на Националната статистика.

Спрямо същото тримесечие на миналата година спадът е с 8,4 на сто. През първото тримесечие на 2009 г. е регистрирано намаление на цените във всички областни градове, като най-значително е във Велико Търново - с 25,1%, Кюстендил – 21,5%, Благоевград - 20,5%, Русе - 18,8%, Видин - със 17,8 на сто. 
Най-малък спад е регистриран в Шумен, където цените са паднали с 2,3 на сто през първите три месеца на година спрямо периода октомври - декември 2008-а. В Добрич понижението е 2,5%, Разград – 3%.  


Средната пазарна цена на жилищата за страната е 1190,72 лв./кв. м., като най-висока е във Варна – 1982,17 лв./кв. м, следвана от София – 1980 лв./кв. м и Бургас – 1678,67 лв./кв. м. Най-ниска средна цена е отчетена в Кюстендил – 599,08 лв./кв. м./БЛИЦ