Спорът между Константин Пенчев и Иван Искров за правата на длъжниците започна доста преди да влезе в съдебната зала. Причината е в правата, дадени от закона на държавни учреждения, общини и банки да поискат незабавно издаване от съда на изпълнителен лист за отнемане на собствеността на длъжника, което не се спира дори от обжалване и възражение пред съда. Хора срещу институции, човешки съдби срещу закони - въпрос на тълкуване, което ще ни даде Конституционния съд. Попитахме омбудсмана какво мисли за спора си с институциите.
<strong><hr /> - Г-н Пенчев, Вие вече сте се запознали с писмото на шефа на БНБ Иван Искров по повод Вашето искане до Конституционният съд във връзка с чл. 417 от ГПК. Неговото мнение е противоположно на Вашето, къде е истината все пак?<br /> </strong>- Истината ще я каже Конституционният съд. Аз просто приемам, че някои субекти са в привилигировано положение по силата на този член и това са държавните учреждения, общините и банките. Що се отнася конкретно до становището на БНБ &ndash; те са конституирани като страна по моето искане и затова изпращат свое становище. Аз не мога да коментирам тяхното становище, имам свое мнение и съм го изразил ясно.<br /> <br /> <strong>- Все пак какво ви прави най-силно впечатление в писмото на БНБ?<br /> </strong>- Най-силно съм впечатлен от придружителното писмо на управителя на БНБ до Конституционния съд, в което той като че ли ме упреква защо не съм съгласувал моето искане с БНБ, Министерството на финансите и Министерството на правосъдието. Това ме потресе, защото институцията на омбудсмана е уредена в Конституцията и Закона за омбудсмана и там ясно е записано, че основният смисъл на тази институция е тя да бъде независима от всички власти, за да може да защитава правата на гражданите. Аз по Конституция имам право да сезирам Конституционния съд и ако трябва, упражнявайки моите пълномощия, да искам разрешение от изпълнителната власт или от господин Искров, нещата ми изглеждат нелогични. При такова съгласуване омбудсманът се превръща в чиновническа структура, губи се идеята за създаването на такава институция. Не може управител на БНБ да пише такива неща, защото така става очевидно, че не разбира Конституцията.<br /> <br /> <strong>- Вашето лично мнение - какво ще е решението на Конституционния съд по искането ви относно чл. 417 от ГПК?<br /> </strong>- Ако подходите от това, че банките са много силни, не само у нас, но и в целия свят, явно нещата не са в моя полза. Но аз вярвам в Конституционния съд и каквото и да е решението му, многобройните сигнали и жалби на гражданите ще получат ясен отговор от единствения орган който може да се произнесе дали всичко е конституционно или не. Мога да кажа още и това, че според мен БНБ трябва да регулира дейността на търговските банки, да следи да спазват законодателството, а не да им става адвокат. Затова съм малко учуден от емоционалната реакция на г-н Искров по повод моето искане до Конституционния съд.<br /> <br /> <strong>Красимир ТОДОРОВ, БЛИЦ</strong><br />