В хода на жътвената кампания до този момент са регистрирани 148 пожари. Връчени са над 2 000 противопожарни разпореждания, съобщават от МВР.
18 от инцидентите са свързани с експлоатацията на неизправна земеделска техника. Огънят е унищожил 8 250 дка посеви, а са спасени над 43 200 дка засети със зърнено-житни култури.
Преобладаващите причини за пожарите продължават да са: техническа неизправност в земеделска техника и небрежност при боравене с открит огън.

В резултат от предприетите засилени мерки по опазване на реколтата и горския фонд на страната, органите на пожарната са издали над 550 акта за извършени административни нарушения. Неразорани с необходимата широчина противопожарни ивици, неконтролирани запалвания на стърнища, непроверена и неизправна земеделска техника са сред най-честите регистрирани нарушения. Наложени са принудителни мерки за преустановяване на експлоатацията на земеделска техника.
Съвместно с органите на полицията се извършват проверки по места за недопускане на умишлени палежи и засилване на превантивната дейност в районите, граничещи с горски масиви. Служителите на пожарната продължават да извършват проверки на състоянието на земеделската техника, включително и в извънработно време. Най-много нарушения на противопожарните правила и норми са констатирани в градовете: Разград, Шумен, Хасково и Стара Загора.
Огнеборците са представили пред общинските комисии за ред и сигурност, превантивни мерки, които трябва да се спазват от всички фирми, организации и частни стопани ангажирани в кампанията по прибиране на реколтата от зърнено житни култури. В тази връзка са направени и конкретни предложения за подобряване противопожарната обстановка. /БЛИЦ