Международната природозащитна организация WWF предупреждава, че изтичането на гориво от аварирал преди десет дни кораб в Русе може да има сериозни последици за екосистемата на река Дунав.
&ldquo;Разливите представляват особена опасност за екосистемите на речните брегове и крайречните влажни зони със стояща вода. В момента Дунав е висок и навлиза в крайречните заливни територии, което е сериозна предпоставка за замърсяването им. Нефтопродуктите се разграждат бавно и веществата от тяхното разграждане често са по-токсични от самите нефтопродукти&quot;, коментира експертът по водите на WWF Стоян Михов.<br /> От Русе надолу по течението са разположени някои от най ценните крайречни влажни зони в България и в Долен Дунав като цяло &ndash; Калимок-Бръшлен и Сребърна. При евентуалното прикриване на такова замърсяване от десет дни, за което пишат медиите, вече може да е късно да се вземат мерки за защитата на тези зони, съобщава ruse-dnes.<br /> Нефтопродуктите се разпръскват по повърхността на водата и образуват много тънък мономолекулен слой. Една капка нефтопродукт може да замърси един милион капки чиста вода. Този тънък слой прекъсва достъпа на кислород до водата и предизвикват задушаване на рибите и всички водни организми, особено в стоящи водоеми. Освен това при досег с хрилете на водните животни те предизвикват директно задушаване и смърт. WWF продължава да следи развитието на случая и справянето с последствията от него.<br /> <br />