Спасителна група от Териториална дирекция "Гражданска защита" - област Пазарджик с моторни помпи е изпомпала до достигане на открит преливен ръб – 3 метра водата на язовир в местността „Спасовица” в землището на село Блатница, област Пазарджик. Към 11:30 часа на 2 март е получен сигнал за свличане на част от сухия откос (около 23 метра) на язовирната стена на язовира.
След извършен оглед на язовирната стена от кмета на селото и директора на Териториална дирекция „Гражданска защита” – област Пазарджик, е взето решение за отваряне на основния изпускател за понижаване нивото на водата.
Вчера е извършен нов оглед, при който е установено, че нивото на водата е спаднало, но контролируемото изпускане ще продължи.
Организирано е постоянно наблюдение и са информирани кметовете и населението на застрашените населени места.
Към момента няма реална опасност за възникване на кризисна ситуация.
При необходимост контролираното изпускане ще продължи днес. /БЛИЦ