По данни на екипите на Министерството на извънредните ситуации, които на всеки половин час правят замервания на въздуха в района на пожара и околните села Габер, Камбелевци, Табан, Цацаровци и Владиславци няма опасност за населението там.
Няма наличие на вредни емисии и измерените стойности в района на населените места на етиленов окис, меркаптаний, амоняк, хлороводород, въглеродни окиси, изобутили, циановодород са под пределно допустимите. От мобилната станция на МОСВ е измерена по - висока запрашеност само в района на пожара, до горящия цех в рисковата зона. Превантивно са изведени десетина работници от съседни на пожара цехове. Екипи на МИС със специализирана екипировка провеждат химическо разузнаване в огнището на пожара.
Екипите на Единната спасителна система продължават своята работа по локализирането на пожара. Района около мястото на инцидента е отцепен от РУ на МВР – Драгоман и достъпа на хора е ограничен./БЛИЦ