През първите седем месеца на 2008 г. на територията на Регион Бургас са регистрирани 180 броя тежки злополуки с 42 загинали и 208 ранени, предаде кореспондентът на БЛИЦ в Бургас. Сравнено с резултатите за същия период на 2007 г. се отчита намаление по трите показателя: на броя на произшествията с 48 , на загиналите с 18 и на ранените с 36.
- По място на настъпване тежките ПТП се разпределят както следва: В населени места са отчетени 103 тежки ПТП, съставляващи 57,2% от общия брой на настъпилите катастрофи  за първитe седем месеца на 2008 г., със 17 загинали - 40,5% и 113 ранени граждани - 54,3%.
-В извън населените места злополуките са 77 броя , съставляващи 42,8% с 25 загинали - 59,5% и 95 ранени участника в движението - 45,6%.

Анализът на тежките ПТП за първите седем месеца на 2008 г. по вид на катастрофи показва, че техния брой е най-голям при “сблъскване между моторни превозни средства”. Отчетени са 54 тежки злополуки , с 13 загинали и 77 ранени.
Следват ПТП при “блъскане в стълб , дърво , предпазна ограда”. За периода са регистрирани 26 ПТП, с 9 загинали и 32 ранени.
При “блъскане на пешеходец” са настъпили 59 ПТП, със 7 загинали и 53 ранени.
Несъобразената скорост като нарушение на водачите е водеща причина за настъпилите ПТП с тежки последици. За първите седем месеца на 2008 г. са регистрирани 90 злополуки 50,0% с 26 загинали- 61,9% и 102 ранени - 49,0%. Сравнено със същия период на 2007 г. се отчита намаление и по трите показателя : броят на злополуките със 17, броят на ранените с 2 и на загиналите с 5.
За управление на моторни превозни средства  с превишена скорост през първите седем месеца на тази година контролните органи са констатирали 5 298 нарушения. Съставени са 5 108 акта и 190 фиша. Сравнено със същия период на 2007 г. се отчита увеличение на актовете с 416 бр., съставени за превишена скорост.
По причина отнемане на предимство са регистрирани 25 катастрофи 13,88% с 3 загинали - 7,14% и 31 ранени участника - 14,90%. Отчита се намаление при ПТП с 27 и при ранените с 29 , а равенство при загиналите. За неспазване на предимство през седемте месеца на тази година контролните органи са констатирали 2 248 нарушения. Съставени са 2 135 акта и 113 фиша. Сравнено със същия период на 2007 г. се отчита увеличение на констатираните нарушения за неспазване на предимство с 209, на съставените актове - с 126 броя и на съставените фишове - с 83 бр.
Следват ПТП при управление след употреба на алкохол. Регистрирани са 15 ПТП - 8,33% с 3 загинали - 7,14% и 15 ранени граждани 7,21%. Сравнено с първите седем месеца на 2007 г. се отчита намаление на загиналите с 1 и на ранените също с 1, а увеличение на пътно транспортни произшествия с 2. За управление след употреба на алкохол през първите седем месеца на 2008 г. са санкционирани 1 319 водача.
За първите седем месеца на 2008 г. пътните полицаи на територията на ОДП – Бургас са установили 25480 нарушения , съставени са 2 2270 АУАН и 1025 фиша. Проведени са 32 СПО по основните причини за реализираните тежки ПТП –“Превишена скорост”, “Неправилно изпреварване”, “Употреба на алкохол”, “Неправоспособни” и др., които са отчетени по надлежния ред. Извършват се и СПО с размяна на териториите със сили на ЗЖП-Бургас.
По дни от седмицата най-тежка е обстановката в неделя, настъпили са 26 катастрофи , с 13 загинали и 34 ранени граждани . Следва ден четвъртък с 27 пътни инциденти със 7 загинали и 29 ранени и ден понеделник с 29 ПТП , с 6 загинали и 29 ранени граждани.
Най-тежка е обстановката в часовете от 22 до 24 часа –18 ПТП с 10 загинали и 26 ранени. Следва интервала от 16 до 17 часа -38 ПТП с 8 загинали и 50 ранени и часовете между 19 и 21 часа – 32 ПТП с 6 загинали и 31 ранени. /БЛИЦ