Пороен дъжд на територията на община Велинград разруши частично част от пътните настилки в четири села на общината. В село Чолаково е изровена част от общински път Чолаково – махала Дживгово и е прекъснато пътното платно. Пътят е непроходим за моторни превозни средства. На място работи техника за разширяване и укрепване на пътя за махала Дживгово.
Силният дъжд на територията на село Драгиново изрови улиците „Здравец” и „Орфей”. Свлечени са наноси в ниските части. Затруднява се преминаването на моторни превозни средства и хора. Свлечени са наноси в ниската част на центъра на селото. Силно е затруднено движението по улиците. Техника на кметството разчиства пътя.
В село Горна Дъбева е изровено дере, минаващо през селото. Силно е затруднено преминаването на моторни превозни средства и хора.

Пътят за махала Трънгова е силно стеснен и опасен за преминаване в участък от около 200 м. Кметът на общината издаде заповед за наемане на техника за извършване на разширяване на пътя и изграждане на насип.
В село Бутрево е изровена част от общински път Пашово – Кръстава. Подкопана е пътната настилка и съществува опасност пътят да се свлече.
Пътят е проходим за моторни превозни средства, но с повишено внимание. Издадена е заповед от кмета на общината за наемане на техника за насипване и ограничаване на рушенето на пътя.  /БЛИЦ