Животни, хванати в капана на огъня, изгарят живи и загиват в страшни мъки при много от пожарите в стърнища и сухи треви.

В социалните мрежи пожарната в Русе показа покъртителни снимки на изгорели живи или загинали от дима зайци, костенурки, лисици, сърни и обясни какво причинява на природата всеки от тези инциденти. Ето и пълния текст:

Каква е опасността от паленето на сухи треви?

Нарушава се естествената биосистема и средата около тях (почвени микроорганизми, насекоми, животни, растителни видове и др.). Известно е, че при горенето се развива висока температура, която убива до 90 процента от живите организми в почвата на дълбочина от 5-7 см;

Застрашени са всички животински видове, които обитават и са в близост до тези територии. Засягат се гнезда на много птици;

Дългогодишното унищожаване на растителните остатъци (изнасянето им от почвата) нарушава естественото поддържане на хумуса, а оттам и плодородието на почвата;

Нарушава се балансът на хранителните вещества. От почвата чрез сламата се изнасят хранителни елемент;

Създават се опасности от полски и горски пожари. В години със засушавания паленето предизвиква бърза загуба на почвена влага и влошава качеството на почвените обработки;

Запалването на сухи треви и растителни отпадъци бързо обхваща намиращите се в съседство насаждения и горския фонд, застрашават се хора и животни, стопански сгради, вилни и жилищни постройки;

Процесите на изгаряне водят до интензивни загуби на атмосферен кислород и обратното натрупване на въглероден диоксид. Пожарите влияят негативно и на други екологични фактори, като вредните емисии отделяни във въздуха от - CO2 - въглероден диоксид, CO - въглероден оксид, CH4 - метан, NO2 - азотен диоксид и други.

РДПБЗН-Русе предупреждава: Забранява се паленето на слогове, крайпътни ивици и сухи треви под каквато и да е форма. При констатиране на нарушения на виновните лица ще бъдат налагани санкции.