Пожарната обстановка в страната остава напрегната и усложнена, съобщиха от Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР.
Продължава характерната за сезона тенденция за повишаване на броя на възникналите пожари, независимо че спрямо миналата година се наблюдава чувствително понижение. Ликвидираните пожари и броя на излизанията на структурните звена на службата от началото на година до момента са по-малко с около 7000. В същото време тези данни не са основание за подценяване на пожарната опасност, защото спрямо 2006 г. пожарите със загуби са се увеличили с 400 бр.
Огнеборците продължават да следят с тревога опасността за възникване на пожари в поземления и горския фонд, тъй като за ликвидирането им са необходими сериозни ресурси от хора и техника. От пожарната призовават в сезона на приготвянето на зимнина в домашни условия, гражданите да бъдат изключително внимателни при паленето на открит огън особено при наличие на вятър. Според статистиката за първото полугодие на тази година на второ място до момента са пожарите в транспортни средства, които работят при екстремни условия заради летните горещини. Призовават се гражданите да обърнат внимание на състоянието на горивните системи на автомобилите си – особено на газовите инсталации. /БЛИЦ