Назначена е комисия за анализ на инцидента
<em>Повишаване на нивото на радиоактивни благородни газове в херметичната зона на 5-и блок на АЕЦ &quot;Козлодуй&rdquo; са били регистрирани вчера около 10.45 часа. Това се случило по време на разуплътняване на елементи от първи контур на спрения за планов годишен ремонт 5-и блок, съобщиха от централата. <br /> </em> <br /> Активността се дължи на повишена концентрация на газ ксенон. Преустановена е работата и всички намиращи се в помещението хора са изведени и са предприети мерки за нормализиране на радиационната обстановка. Мощността на еквивалентната доза от гама лъчение в херметичната зона е достигнала стойности до 10% от контролната граница.<br /> <br /> Всички работници и специалисти, които са пребивавали в херметичната зона на 5 блок, са преминали измерване на целотелесната активност, като резултатите показват, че не са превишени допустимите нива за вътрешно и външно облъчване. Максималната оценена доза на персонала, зает с разуплътняването, не превишава 0,05 mSv при предвидени за тази дейност 0,5 mSv.<br /> <br /> След направен мониторинг в помещенията извън херметичната зона е установено, че не са превишени допустимите радиологични нива. Не са превишени и допустимите нива за изхвърляния през вентилационните тръби на 5 блок. В 18 ч. на 26.04.2011 г. радиационната обстановка в херметичната зона на блока е нормализирана.<br /> <br /> Назначена е комисия за анализ на събитието. Предварителната оценка по скалата INES е ниво &quot;0&quot;.<br /> Няма отклонения в радиационния фон в района на АЕЦ &bdquo;Козлодуй&rdquo;./БЛИЦ<br />