Реки в Северна България преливат, критична е ситуацията в област Велико Търново, Пловдив и Хасково. Кризисен щаб наблюдава нивото на река Янтра.
На местата, където са констатирани проблеми &ndash; засилен ледоход, ледени &bdquo;тапи&rdquo; и събиране от течението на реките на стволове и дънери на дървета, своевременно е извикана и е работила специализирана техника за отстраняване на проблемите. Извършено е разбиване на лед в поречието на реките.<br /> <br /> Във Велико Търново подробен оглед на място бе направен на цялото поречие на река Янтра от местността Дълга лъка, покрай квартал &bdquo;Чолаковци&rdquo;, Стамболов мост, Каменен мост до църквата &bdquo;Св.40 мъченици&rdquo;, Владишки мост, квартал &bdquo;Асенов&rdquo;. Проверено беше състоянието на дигите, както и участъците, в които те бяха усилени със складиране на пълни с пясък чували.<br /> <br /> Високи са водите по протежението на &bdquo;Крайбрежна&rdquo;, но няма опасност за жилищата и хората. Предприетите превантивни мерки и укрепването на дигите ще гарантират сигурността. Продължава постоянното наблюдение на реките на територията на общината. <br /> <br /> В късните следобедни часове кметът на общината свика на заседание Общинският кризисен щаб. Набелязани са неотложни, както и планирани мерки за почистване както на речните корита за предотвратяване на разливането им, така и на деретата, които са част от водосбора на реките. <br /> <br /> Язовирът прелива нормално - 7-8 см, но информацията ми не е от днес, каза Танчева и уточни, че този язовир е на &quot;Напоителни системи&quot;, клон Горна Тунджа, който е към Стара Загора. В него влиза и водата от язовир Брягово, който се източва контролирано, тъй като има голям водосбор. Язовир Брягово се изпуска с 3.5 кубика в секунда. Той има свободен обем и може да поеме още вода, така че за него няма опасност от преливане, каза Танчева. <br /> <br /> Язовирите в Родопския край &ndash; Сушица, Леново 4 и Брягово се пълнят нормално засега, въпреки че водосборът им е от потоци и водостоци от 500-600 м надморско равнище. Това носи риск, но засега няма проблем, язовирите са на доста малък обем. Язовирите са покачили малко нива, но все още има свободни обеми. <br /> <br /> Информацията на &quot;Напоителни системи&quot; от цялата област е, че по отводнителни и напоителни канали и язовири няма проблем на север от река Марица. Вчера малки реки са вдигнали нива, което е довело до наводнения в Първомайско и Садовско. Гледката е била страшна, каза Танчева - по шосета, канавки и през нивите е текла вода. Положението вече е овладяно. Хората са успели да предотвратят по-големи наводнения.<br /> <br /> Язовир Езерово прелива от няколко дни, алармира Христина Танчева, управител на Напоителни системи клон Марица. Язовирът прелива с 7-8 см, този язовир е на &quot;Напоителни системи&quot;, клон Горна Тунджа. В него влиза и водата от язовир Брягово, който се източва контролирано, тъй като има голям водосбор. Язовир Брягово се изпуска с 3.5 кубика в секунда. Той има свободен обем и може да поеме още вода, така че за него няма опасност от преливане, каза Танчева.<br /> <br /> Язовирите в Родопския край &ndash; Сушица, Леново 4 и Брягово се пълнят нормално засега, въпреки че водосборът им е от потоци и водостоци от 500-600 м надморско равнище. Това носи риск, но засега няма проблем, язовирите са на доста малък обем. Язовирите са покачили малко нива, но все още има свободни обеми. <br />