Рила планина замръзна и остави на сухо селища в подножието си. Воден режим е въведен в Кочериново и Рила заради невиждана суша.
Всички села в двата района бедстват с почти пресъхнали водоизточници. Язовирите Калин и Карагьол са на санитарните минимуми и вместо нормалните 130 литра/секунда, в общия водопровод за двете общини се влизат едва 60 л/секунда, съобщи Стандарт.<br /> <br /> Вода се пуска по чешмите само нощем, за да не замръзват тръбите. Техници са направили по спешност байпас на река Елешница. Помпа подсилва водата и на яз. Каменица.<br /> <br /> Местните се молят за бързо затопляне, но ледът ще се задържи поне още една седмица и приток във водоемите няма да има.<br />