„Химик“ АД не изпълнява разпоредбите за третиране на различните по вид, произход и свойства отпадъци и не предприема мерки за несмесване на опасни с други отпадъци, както и на оползотворими с неоползотворими отпадъци, съгласно издаденото от РИОСВ разрешително, предаде кореспондентът на БЛИЦ в Пловдив.
Това са част от констатациите на екоинспекцията, които са изпратени в районна прокуратура и полицейското управление в Асеновград, които разследват причините за пожара в завод „Химик“.
Към писмото са приложени констативните протоколи от извършените проверки, издадените наказателни постановления и наложените актове. Освен за нарушения на Закона за управление на отпадъците, на изпълнителния директор на дружеството и основен акционер Красимир Кацаров са издадени и три наказателни постановления за недопускане на държавни служители от РИОСВ за извършване на проверки на територията на завода. Със системното неизпълнение на даваните от екоекспертите предписания ръководството на „Химик” АД създава условия за ситуации, рискови за човешкото здраве и околната среда.

В завода не се изпълняват условията за събиране и временно съхранение на отпадъците от дейността на предприятието и не са определени площадки за съхранението им, е установено в хода на проверките. За тези нарушения дружеството многократно е санкционирано.
При повторната проверка на мястото на пожара днес е установено, че на площадката има около 3 тона обгорели отпадъци. На ръководството на завода и на община Асеновград ще бъдат дадени предписания да се извърши анализ на състава им, за да се прецени как да бъдат обезвредени. От екоинспекцията потвърдиха, че няма замърсяване на въздуха в резултат от пожара. Замерването е направено преди час от мобилната автоматична станция на Регионалната лаборатория на РИОСВ в Пловдив. /БЛИЦ