Прокуратурата протестира пред Апелативния съд във Варна срещу оправдателните присъди по делото за „козирката убиец”, които Варненският окръжен съд произнесе през януари тази година спрямо всичките 7 подсъдими в този процес, съобщиха от прессслужбата на съда.
Родителите на 22-годишната студентка Гергана Велинова, нелепо загинала под руините на рухналата козирка на 2 януари 2008 година, също обжалваха присъдите чрез своя адвокат.<br /> <br /> Арх. Васка Рачева &ndash; главен проектант на проекта за промяна на предназначението на обекта от магазин в банков офис, арх. Владимир Рачев &ndash; проектантът, изготвил техническата документация на обекта, Кирил Видолов &ndash; проектант по част &bdquo;Конструкции&rdquo; на Технически инвестиционен проект, Живко Николов &ndash; осъществил техническия контрол по част &bdquo;Конструкции&rdquo;, арх. Наска Люцканова &ndash; участъков архитект при р-н &bdquo;Одесос&rdquo;, Станка Калчева &ndash; управител на &bdquo;Гарант Консулт&rdquo; &ndash; изготвил и осъществил строителния надзор, Паско Ташков &ndash; инженер конструктор към &bdquo;Гарант Консулт&rdquo; и консултант на строителния надзор, бяха признати за невиновни по обвинението за немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, довело до срутване на козирката и смъртта на момичето.<br /> <br /> Присъдата беше подписана с 2:1 съвещателни гласа, заради особеното мнение на съдебен заседател. <br /> Днес прокуратурата и частните обвинители бяха единодушни относно невинността на арх. Наска Люцканова &ndash; участъков архитект при р-н &bdquo;Одесос&rdquo;.<br /> <br /> Припомняме, че още на първото съдебно заседание по това дело (през октомври 2010 година), пред ВОС Татяна Николчева &ndash; управител на &bdquo;Валда-90&rdquo; ЕООД София &ndash; подизпълнител на строителния обект, призна вината си за това, че като изпълнител на поставяне на фасадната облицовка на козирката, без да има проектна документация, както и техническа спецификация за носимоспособност на строителната конструкция на козирката, я натоварила с конструктивни елементи, които са намалили носимоспособността на съоръжението. <br /> <br /> Николчева постигна споразумение с прокуратурата и на практика не само носи вината, но вече и търпи наказание за немарливото изпълнение на правно регламентирана дейност ( 1 година &ldquo;лишаване от свобода&rdquo;, отложена с 3 години изпитателен срок и 3 години без право да упражнява каквато и да е строителна дейност). <br /> <br /> В хода на съдебното дирене първата съдебна инстанция установи, че налице са били 2 линии на проектиране и изпълнение на обекта - едната за вътрешното проектиране и преустройство на банковия офис( за която са отговаряли 7-те подсъдими лица), и втората линия - за реконструкция на фасадата и изпълнението й, за която вече има поета отговорност. Съдът е обсъдил всяка една от допуснатите технически експертизи (тройна и петорна), както и показанията на експертите, свидетелите и страните по делото. <br /> <br /> Пред нито един от признатите за невиновни архитекти, проектанти, специалисти по техническия надзор и т.н. не е имало задание, норматив или друго законосъобразно изискване да бъде обследвано състоянието на сградата и на фасадата й, строени през 1963 година. Ако подизпълнителят на фасадната облицовка &ndash; &ldquo;Валда-90&rdquo; е бил проучил състоянието на конструкцията на старата фасада, то според съда нямаше да се стигне и до фаталния инцидент.<br /> <br /> Според представителя на Апелативна прокуратура обаче това проучване е следвало да бъде извършено от архитектите, от конструкторите и строителния надзор. <br /> <br /> Тази професионална небрежност и липсата на пълнота в документацията, с която са извършвали преустройството на обекта според обвинението е в основата на трагичния инцидент. Ако бяха обследвали сградата, то несъмнено са щели да установят че има проблеми в състоянието на еркерната част и да вземат мерки за укрепването й, твърдят родителите на загиналото момиче чрез своя адвокат.<br /> <br /> Защитниците на подсъдимите архитекти, конструктори и консултанти настояват въззивната апелативна инстанция да сподели фактическите и правни изводи на ВОС и да потвърди оправдателните присъди. Те припомниха днес, че по отношение на външната част на банковия офис е бил сключен договор с подизпълнител, който проектирал и изграждал по еднакъв начин всички офиси на банката в страната. Факт е обаче, че &bdquo;Валда-90&rdquo; е изградила фасадната част без проектна документация, както и техническа спецификация за носимоспособност на строителната конструкция.<br /> <br /> Варненският апелативен съд ще се произнесе с решение в установения от закона срок. <br /> <strong>Орлин Филиповски, БЛИЦ</strong><br /> <br />