Едва 5% от недвижимото имущество на хората у нас е застраховано срещу природни бедствия. Според проучване на Асоциацията на българските застрахователи ниската застрахователна култура се дължи предимно на непознаването на възможностите на услугата, на липсата на доверие във фирмите и представата за скъпа застраховка, пишат от БНР.
 

Застраховките на дома са сред най-малко популярните сред населението, а точно те могат да ни осигурят срещу риска от природни бедствия.
 
"Хората си мислят, че тази застраховка е скъпа, но истината е, че има застраховки при различните компании. В най-ниските нива на застрахователна сума и стойност на имуществото, което се застрахова, примерно при 10 000 лева, цените започват от 10 до 20 лв. при различните застрахователи. На година", обяснява Константин Велев, който е председател на Асоциацията на застрахователите. 
 
Освен застраховка на дома, щетите от бедствието могат да се покрият и от държавата, но при определени условия, заяви адвокат Иван Генков.
 
"Не може в общия случай да се приеме, че нямаме сключена застраховка и от този момент можем да търсим отговорността от държавата, която да ни възстанови тази щета. Но, ако се установи, че реката е излязла от коритото си и това е вследствие на неизпълнение на задължения административни на общината, съответната, тогава бихме ли могли да търсим обезщетение? Разбира се!", поясни той.