Водните количества на реките в почти цялата страна са около и над праговете за високи води. Съществени изменения не са отчетени единствено в Черноморския басейн, сочат данните на Министерството на околната среда и водите.

Опасност от поройни наводнения има във водосбора на реките Места и Струма. Валежите могат да причинят локални разливи по поречието на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра.

Предупреждение за покачване на водното ниво има и за река Тунджа при Ямбол, което днес има вероятност да достигне до жълтия праг за внимание.