До края на 2025 г. сеизмичният риск в страната трябва да бъде картографиран. Това съобщават от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това предвижда проект на Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск в Република България. 

Проектът ѝ е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Портала за обществени консултации.

Картографирането на сеизмичния риск е свързано с изграждането на динамична, постоянно обновяваща се система със специализирана геопространствена информация. 

То ще съдейства за определяне на неблагоприятните последици, които могат да бъдат претърпени в резултат на бъдещи земетресения. Оценката е част от превантивните действия за намаляване на загубите при бедствия.

Резултатите от анализа, оценката и картографирането на сеизмичния риск ще бъдат включени в нормативни документи, издавани от министъра на регионалното развитие и благоустройството или съвместно с министъра на вътрешните работи. Те ще бъдат ползвани от всички участници в инвестиционния процес.

Методиката е разработена от Националния институт по геофизика, геодезия и картография при БАН по възлагане на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Според направената оценка необходимите средства за изпълнение на заложените в нея дейности са 10 млн. лв.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!