Всеки български гражданин ще застрахова дома си срещу природни бедствия. Покупката на полицата трябва да стане задължителна със създаването на т.нар. катастрофичен пул.
Такова мнение изрази зам.-председателят на Комисията за финансов надзор Борислав Богоев по време на кръгла маса на тема &quot;Застраховане на катастрофични рискове в България&quot;. Според него участието в пула трябва да бъде задължително за всяко законно жилище. <br /> <br /> Подобно на функциониращия от няколко години в Румъния такъв пул, и у нас трябва да бъдат въведени санкции, ако някой не застрахова дома си. Те могат да бъдат например лишаване от възможност за обезщетение от държавата, ако жилището е било поразено от природно бедствие. <br /> <br /> Засега идеята е българският катастрофичен пул да покрива щети от земетресения, наводнения и свлачища. Богоев допълни, че за различните типове жилища и райони трябва да има най-много 2-3 категории цени, за да се изчислява по-лесно колко да струва полицата. <br /> <br /> На каква база ще се определя цената предстои да се дискутира. Според Кольо Делев от застрахователния брокер SDI цената трябва да бъде 10-15 лв.<br /> <br />