Главна дирекция “Охранителна полиция” / ГД “ОП”/ е взела всички необходими мерки за охраната на изборните секции, както и на целия съпътстващ изборите процес. Целият състав на МВР е ангажиран пряко или косвено с опазването на обществения ред и сигурността в изборния ден.
В страната има 11 659 секции и около 15 000 полицаи ще извършват пряко охраната им. <br /> <br /> От ГД &ldquo;Охранителна полиция&rdquo; апелират към гражданите за активно съдействие и подаване на сигнали за всички закононарушения на реда по време на изборния процес на познатите телефони 166, 112, както и във всички поделения на МВР. Всеки един случай ще бъде проверяван.<br /> <br /> С цел по-доброто обезпечаване сигурността на гражданите и обществения ред през изборния ден са направени предварителни срещи с представители на асоциациите на охранителните фирми в страната, на РИОКОЗ и Гражданска защита. <br /> <br /> Припомняме, че в събота и в деня на изборите ще бъдат издавани удостоверения за изгубен, откраднат, унищожен или повреден документ за самоличност &ndash; лична карта /или зелен паспорт за родените преди 31 декември 1931 година/, като гражданите до 15 часа могат да подават молби за издаване на удостоверение във всички РПУ и Областни дирекции на МВР, а от 15 до 17 часа &ndash; само в областните дирекции на МВР и РПУ на СДВР. Удостоверенията важат само до края на изборния ден.<br /> <br /> Четири брифинга в изборния ден ще се проведат в централното фоайе на Министерството на вътрешните работи &ndash; ул. &ldquo;6-ти септември&rdquo; № 29.<br /> <br /> На тях представителите на медиите ще получават информация за мерките по охрана и обезпечаване на обществения ред през изборния ден и за регистрираните по-характерни закононарушения и престъпления. /БЛИЦ<br />