Системата "ГРАО" вече прави справки в коя изборна секция могат да гласуват гражданите на изборите за Европейски парламент в неделя, но само по телефон. Използваната по-рано он лайн линия за получаване на информация чрез въвеждане на ЕГН или адрес не е активна, отчете БЛИЦ.
От &quot;ГРАО&quot; обаче са насреща на &quot;зеления&quot; телефон 0800 1 4726, който е безплатен&nbsp;(по-лесно се запомня като &quot;0800 1 GRAO&quot; - буквите &quot;GRAO&quot; съответстват на цифрите &quot;4726&quot; от клавиатурите на повечето съвременни телефонни апарати).<br /> Могат да се правят справки и чрез SMS на единен номер 1410 и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Вивател). В текста на SMS-а се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН. Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. /БЛИЦ