Седемдесет процента от българите подават молби за категоризиране от ТЕЛК с основание, другите 30 искат просто да се облагодетелстват и да пробият системата.
Това заяви д-р Петко Ников - председател на Сдружението на лекарите от медицинската експертиза на работоспособността по&nbsp; БНР.<br /> <br /> Той обоснова намерението решенията на ТЕЛК да се гледат от комисии на НОИ: За инвалиди се смятат и всички възрастни пенсионери, на които се дава една малка добавка от 25%. Тези плащания действително отдавна трябваше да минат към Агенцията за социално подпомагане, а не към НОИ. <br /> <br /> Капка Панайотова от Центъра за независим живот изтъкна от своя страна, че когато има само един документ, има място за корупция. Според нея едно решение на ТЕЛК дава достъп до абсолютно всичко.<br /> <br /> Докато този монопол не се разбие, докато придобивките, които имат хората с увреждания, не се преразглеждат, няма да се спре и целият хаос в ТЕЛК-овете, изтъкна тя. <br />