Щети на стойност 4,7 млн.лв. са нанесени от икономически престъпления в област Ловеч миналата година. От тях 390 000 лв. вече са възстановени, съобщи комисар Милко Димитров от ОД на МВР.
Общият брой на икономическите престъпления е 477, по тях вече са осъдени 93 лица.
Най-многобройни са престъпленията, свързани с производството на дървесина, от тях най-честите са незаконната сеч и превозът на дървесина.
Гергана Димитрова, БЛИЦ