Окръжният съд във Варна одобри споразумение за наказание пробация за срок от 8 месеца на Марин Маринов от Девня, убил костенурка, която попада в категорията на защитените от Закона за биологичното разнообразие видове. Член 278д от НК посочва, че който унищожи екземпляр от европейски или световно защитени диви гръбначни животни или екземпляр от вид, защитен от ЗБР, се наказва с лишаване от свобода до 5 години, както и с глоба от 5000 до 20 000 лева, съобщиха от съда.
59 годишният мъж постигна споразумение с Варненска окръжна прокуратура и през следващите 8 месеца ще има задължителни срещи с пробационен служител. За същия период от време, два пъти седмично Маринов ще се регистрира и по настоящ адрес. <br /> <br /> На 25 май тази година безработният Марин отишъл в градината, в която отглеждал домати. Във високите треви видял костенурка и решил, че може да се нахрани с нея. Показал плячката на комшията и му обяснил какви са намеренията му спрямо животното. Съседът подал информация в полицията, но когато органите на реда пристигнали вече било късно. <br /> <br /> Експерти установили, че животното е от вида Testuro ibera - Шипобедрена сухоземна костенурка, която е от защитен от ЗБР вид. Марин обяснил на полицаите, че изял животинката от глад. <br /> <br /> Споразумението влиза в сила веднага. /БЛИЦ<br /> <br />