Председателят на Управителния съвет и изпълнителен директор на КТБ АД Орлин Русев и касиерката на банката Маргарита Петрова са били арестувани днес, съобщиха от главна прокуратура. Русев лично е разпоредил сума от 205 млн. лева да бъде изнесена от трезора на банката и предоставена на трети лица. За това е съдействала касиерката, която е изнесла парите в чувалчета от трезора.
<strong>Ето какво съобщават още от прокуратурата: </strong><br /> <br /> В късния следобед на 09.07.2014 г. /сряда/ управителят на БНБ депозира до главния прокурор сигнал, придружен с копия от множество документи. В сигнала се посочва, че предишния ден БНБ е уведомена от квесторите на &bdquo;КТБ&ldquo; АД за извършено на 19.06.2014г. /ден преди квестурата и поставянето на КТБ АД под особен надзор/ неправомерно теглене от трезора на банката на необичайно големи суми:<br /> <br /> 93 139 500 евро /деветдесет и три милиона сто тридесет и девет хиляди и петстотин евро/;<br /> 23 657 575 лева /двадесет и три милиона шестотин петдесет и седем хиляди петстотин седемдесет и пет лева/;<br /> 45 000 щатски долара /четиридесет и пет хиляди щатски долара/.<br /> <br /> Общата левова равностойност на взетите в брой от трезора на банката пари е 205 887 223 /двеста и пет милиона осемстотин осемдесет и седем хиляди двеста двайсет и три лева/.<br /> <br /> Получените от БНБ материали незабавно са приобщени към досъдебното производство, касаещо дейността на банковия надзор на БНБ по отношение на КТБ АД. Извършените до момента по сигнала на г-н Искров процесуално-следствени действия са следните:<br /> <br /> 1. Днес, 11.07.2014 г, в гр. Созопол е задържан Орлин Русев &ndash; председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на КТБ АД, за когото са налице доказателства, че лично е разпоредил горепосочените суми да бъдат изнесени от трезора на банката и предоставени на трети лица;<br /> <br /> 2. На 10.07.2014г. като обвиняемо лице за извършено престъпление по чл.203 от НК /длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай/ е привлечена Маргарита Петрова &ndash; главен касиер на КТБ АД. Тя е извадила горепосочените суми от трезора в чували и ги е предала на трети лица. Спрямо Петрова е постановено задържане до 72 часа и в този срок ще се изготви искане до съда за вземане на мярка за неотклонение &bdquo;задържане под стража&ldquo;;<br /> <br /> 3. Разпитани са изключително голям брой свидетели, иззети са документи и записи от охранителни камери, назначени са графологична и техническа експертизи;<br /> <br /> 4. Към момента се извършват активни процесуално-следствени действия, в това число се провежда оглед на трезора на КТБ АД и се подготвят документи за призоваване по реда на международната правна помощ на Цветан Радоев Василев. <br /> <br /> II.По отношение заявлението на г-н Иван Искров от днес, 11 юли 2014 г., че докладът на одиторите за прегледа на активите и пасивите на КТБ, ще бъде внесен в прокуратурата.<br /> Към настоящия момент докладът все още не е постъпил в прокуратурата. Незабавно след получаването му той ще бъде приобщен към делото, касаещо дейността на банковия надзор на БНБ по отношение на КТБ АД, като екипът от прокурори и следователи, работещи по това дело, ще анализират констатациите и изготвят план за спешни действия по тях.<br /> Прокуратурата високо оценява професионалното съдействие на процесуално-следствените действия от страна на квесторите на КТБ АД.<br />