През 2011 година имаме 41 013 осъдени за различни престъпления у нас, става ясно от публикуваните данни на Националния статистически институт. Явно кризата не ни влияе добре, защото е увеличен коефициентът на криминалната престъпност – той е 638 на 100 хил. души при 595 на 100 хил. през 2010 година.
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">Условно портретът на осъдения за нарушаване на закона човек у нас за 2011 година съдържа няколко основни характеристики &ndash; на първо място това е мъж /над 92% от извършителите са представители на силния пол/, на възраст от 18 до 24 години /близо 28% от всички са в този възрастов диапазон/, с ясен афинитет към едно от престъпленията според Наказателния кодекс &ndash; отнемане на чужда собственост или кражба.</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">Повече от 10 хиляди са извършените по този параграф престъпления у нас, а наказаните са над 14 хиляди души.За сравнение осъдените за грабеж са 1325, а за посегателство срещу личността &ndash; 1987./БЛИЦ</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></p>