Отнет е лицензът на бирена фабрика за управление на данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки в Мездра. Решението за това е подписал директорът на агенция "Митници" Ваньо Танов, съобщиха от Министерството на финансите.
При внезапна проверка, осъществена от митническа мобилна група е установено, че липсват документи за извършване на дейност, липсва регистър &bdquo;Дневник на складовата наличност&rdquo;, липсват измервателни уреди и охранителни заграждения на част от данъчния склад, като той граничи със склад на търговска фирма.<br /> <br /> Проверката е установила също липса на автоматизирана система за отчетност, която да позволява извършването на контрол в реално време на постъпващите суровини, произведените и складираните акцизни стоки.<br /> <br /> В склада е имало монтиран един измервателен уред, който не е сертифициран и не позволява качествено измерване на преминалата акцизна стока.<br /> Заради тези нарушения се прекратява действието на Удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна.<br />