Апелативен съд потвърди присъдата на първата инстанция, с която бяха осъдени бившият кмет на пловдивската община Садово Марин Йосифов и приближената му Анжела Запрянова. Йосифов ще търка наровете в затвора 3,6 години, а Запрянова с 6 месеца по-малко.
Двамата бяха признати за виновни в това, че в периода от началото на месец февруари 2010 г. до 30.06.2010 г. в &nbsp;Пловдив, са поискали от Недялко Бекиров, управител на &quot;Пътинжинеринг&quot; ООД гр. Пловдив, подкуп в размер на 250&nbsp;077 лева. Сумата представлявала 7 % от стойността на предложената от дружеството ценова оферта &ndash; 3&nbsp;572&nbsp;529 лв. с включен ДДС. Парите поискали срещу обещанието да окажат влияние върху длъжностно лице &ndash; Елена Василева, заместник - кмет на Община Садово, за да може обществената поръчка да бъде дадена за изпълнение на Бекиров. Проектът касае изпълнение на цялостната канализация на село Кочово. &nbsp; <br /> <br /> <div>На 17.09.2008 г. бил сключен консултантски договор между община Садово, представлявана от Марин Йосифов и Анжела Запрянова, с който на Запрянова било възложено извършване на консултантски услуги за Община Садово с предмет: обсъждане идеи на възложителя и анализ на възможностите за получаване на безвъзмездна финансова помощ по &quot;Програмата за развитие на селските райони&quot; във връзка с проект &quot;Битова и дъждовна канализация на с. Кочево&quot;, разработване на цялостна документация за кандидатстване по проекта и консултации в процеса на изпълнение на вече одобрения проект.<br /> &nbsp;</div> <div>На 23.10.2009 г. на община Садово била предоставена безвъзмездна финансова помощ от &quot;Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 &ndash; 2013 г.&quot;, в размер на 3&nbsp;906&nbsp;348 лв. за изпълнение на цялостна канализация на с. Кочево, Община Садово. Била открита процедура за възлагане на поръчка чрез открит конкурс. Йосифов и Запрянова се свързали с Недялко Бекиров, управител на &quot;Пътинженеринг&quot; ООД гр. Пловдив, тъй като преценили, че това дружество може да оферира печелившо предложение на предстоящия конкурс. От началото на м. февруари 2010 г. двамата подсъдими, гарантирайки на Бекиров, че неговото дружество ще спечели обществената поръчка, започнали да искат пари от него, обещавайки му съдействие. Подсъдимите настоявали да получат 7 % от ценовата оферта. <br /> <br /> От &quot;Пътинженеринг&quot; ООД изготвили и представили оферта. След сравняване на офертите на участниците в конкурса, двамата подсъдими предложили на Бекиров да коригира офертата си в частта за гаранционния срок. След като им предал новата оферта, Запрянова и Йосифов склонили заместник &ndash; кмета Елена Василева да извърши подмяната. След това подсъдимите, предвид изпълнената от тях част от уговорката с Бекиров, активизирали опитите си да получат от последния исканите пари.</div> <div>Човек на фирмата е подал сигнал в прокуратурата. Последваха арести на Запрянова и Йосифов.</div> <div>Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест пред ВКС.&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;</div> <div><strong>Кристина ИВАНОВА, БЛИЦ</strong></div>