Върховният касационен съд върна на апелативните магистрати делото срещу бившия кмет на Велико Търново Румен Рашев. Той бе признат за виновен за престъпления по служба и осъден на 2 години условно с четири години изпитателен срок.
В края на 2013 година Пловдивският апелативен съд реши още, че Рашев няма да заема обществена длъжност за срок от четири години. Присъдата на апелативните магистрати обаче бе отменена от ВКС, а делото е върнато за разглеждане на втора инстанция заради допуснати съществени нарушения на правилата на редица текстове от НПК. <br /> <br /> Румен Рашев е подсъдим за това, че в периода 19 април 2005 г. &ndash; 10 октомври 2005 г., в гр. Велико Търново, като кмет на Община Велико Търново е нарушил, не е изпълнил служебните си задължения и е превишил властта и правата си, с цел да набави за &quot;Илстрой&ldquo; ЕООД - Велико Търново облага в размер на 423 489,60 лв., представляващи незаплатената на Община &ndash; Велико Търново цена на право на строеж върху общински недвижим имот за изградената от &quot;Илстрой&quot;&nbsp;ЕООД &ndash; Велико Търново, без такова отстъпено право осеметажна сграда по плана на града, като от деянието са настъпили значителни вредни последици за общината в същия размер. Освен това е уронен престижът на общинската администрация чрез грубото нарушаване на установения нормативен ред за разпореждане с общинска собственост &ndash; престъпление по чл. 282, ал. 2, от НК. /БЛИЦ<br />