Председателят на Сметната палата изпрати до главният прокурор одитните доклади и доказателства от извършените проверки на общините Дупница и Видин, съобщи на сайта си институцията.
Проверката в двата града е извършена при администрирането на приходите от местни данъци и такси и при изразходването на целевите средства по бюджета на общините за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2013 г.<br /> <br /> Според чл 56 ал. 1 от Закона за Сметната палата председателят й изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата при наличие на данни за престъпление. Освен това е нормативно регламентирано, че Сметната палата не може да огласява данни от доклад, изпратен на прокуратурата, до приключване на наказателното производство. Затова институцията е публикувала на страницата си в Интернет докладите от проверките си в двете общини без частите, които са изпратени на прокуратурата, уточняват от Сметната палата.<br /> <br /> Докладите са изпратени на кметовете на общините Видин и Дупница, а също и на общинските им съвети.<br /> <br /> За нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки докладът за община Видин е изпратен и на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки. /БЛИЦ<br />