Комисията спечели на първа съдебна инстанция 36-то дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, заведено срещу бизнесмена Йордан Тонов от гр. Враца, по-известен като Данчо Пръча.
Отнемане на имущество в полза на държавата с обща стойност от 1 267 792,80 лв. постанови Врачанският окръжен съд, съобщиха от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. <br /> <br /> Комисията &ldquo;Кушлев&rdquo; спечели на първа съдебна инстанция 36-то дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, заведено срещу бизнесмена Йордан Тонов от гр. Враца, по-известен като Данчо Пръча.<br /> <br /> Комисията образува производство срещу Йордан Тонов за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, след направена проверка на основание получено уведомление от ОД &bdquo;Полиция&rdquo; &ndash; гр. Враца през октомври 2006 г. <br /> <br /> Проверяваният е с влязла в законна сила присъда за извършено престъпление. След установяване на всички данни и събиране на необходимите доказателства, комисията внесе в съда иск за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност през септември 2008 г.<br /> <br /> В съдебния процес безспорно бе установено, че за проверявания период от 1993г. до 2007г. по отношение на Йордан Тонов и неговата съпруга има отрицателна разлика между реализирани приходи и направени разходи в размер на 3 204,19 минимални работни заплати (на база цени посочени в нотариалните актове и договори). <br /> <br /> Съдът прие, че установените законни доходи на ответника са крайно недостатъчни за покриване на разходите за съответния период. /БЛИЦ<br />