Инспекторите на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) внесоха в Добричкия окръжен съд искове за отнемане на имоти за 5 432 316 лв. от двама бивши служители в община Каварна. Искът за отнемане срещу бившия началник отдел Деян Дечков е за 741 491 лв., а от бившия главен архитект Юлиян Илиев се претендира собственост на стойност 4 690 825 лв.
През септември 2011 година двамата са отстранени от постовете си заради разследване за длъжностни престъпления. Обезпеченото имущество на Деян Дечков и съпругата му е на стойност 338 657 лв. и включва имоти в Каварна и Добрич, автомобили и средства по банкови сметки. В иска за отнемане пред Добричкия окръжен съд на стойност 741 491 лв. се претендират и средствата от продажба на имоти.<br /> <br /> С решение на Добричкия окръжен съд по искане на комисията за незаконно имущество на семейството на арх. Юлиян Илиев е запорирано имущество на обща стойност 1 235 713 лв. Сумата, която се претендира в исковете за отнемане срещу арх. Юлиян Илиев, съпругата му и двете им дъщери, е 4 690 825 лв.<br /> <br /> По време на проверката инспекторите на комисията са установили, че арх. Илиев е във фиктивен развод със съпругата си и двамата продължават да живеят заедно. Данните показват още, че двамата притежават огромно количество земеделска земя в Добруджа. Арх. Юлиян Илиев е купил общо 311 дка., а Евгения Илиева &ndash; 517 дка. <br /> <br /> Освен земеделските земи от арх. Юлиян Илиев се претендира отнемане още на апартаменти, автомобил и суми по сметки. Искането срещу Евгения Илиева включва още апартаменти и дворни места в курортни зони в община Каварна, дружествени дялове и средства от продажбата им.<br /> <br /> Исковете срещу двете пълнолетни дъщери на семейството са за отнемане на имоти и дворни места на територията на община Каварна./БЛИЦ <br />