Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) е спечелила две дела срещу разпространители на наркотици на обща стойност близо 185 000 лв. Процедурите срещу тях са по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.
С влязло в сила окончателно решение Благоевградският окръжен съд постанови отнемане в полза на държавата на имущество на Стоян Дамбов на обща стойност 81 843 лв. Той има влязла в сила присъда за разпространение на наркотици като част от престъпна група, оглавявана от баща му Иван Дамбов.<br /> <br /> От Стоян Дамбов се отнемат земеделски земи и гори в землището на село Златолист община Сандански, два автомобила, налични пари по сметка, както и левовата равностойност на дружествени дялове и средства от продажба на имущество.<br /> <br /> Същевременно Върховният касационен съд (ВКС) не допусна обжалването на кюстендилеца Любомир Илиев и от него се отнема имущество на обща стойност 87 181 лв. Организираната престъпна група, от която е бил част Илиев, е заловена с 3 кг хероин и 48 хил. евро. От него се отнемат налични средства по банкова сметка, както и суми от продажба на имущество.<br />