Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност отне от Янко Гюров – Помориеца - един от най-приближените лейтенанти на Митьо Очите имущество за 85 хиляди лева. Това съобщиха от Бургаският окръжен съд.
Комисията &quot;Кушлев&quot; образува производство за установяване на имущество през октомври 2007 г. Действията бяха предприети след направена проверка по сигнал от ОД МВР Бургас за извършено престъпление, което попада в обхвата на Закона за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност.<br /> <br /> През февруари 2008 година комисията внесе в съда искане за налагане на обезпечителни мерки във връзка с образуваното производство.<br /> <br /> В резултат на извършените съдебни и икономически експертизи съдът постанови, че за периода 1988 г. - 2004 г. Янко Гюров-Помориеца няма доходи, с които да придобие имуществото, обект на интерес от страна на Комисията-Кушлев, тъй като неговите разходи превишават получените доходи от законни източници.<br /> <br /> След проведени 9 заседания по делото съдът реши в полза на държавата да се отнеме следното имущество: офис на мансарден етаж на две нива - с обща площ от 64,47 кв. м, находящ се в КК &bdquo;Слънчев бряг&quot;, община Несебър; сумата от 12 500 лв. - придобита от продажбата на 1 250 дяла с номинална стойност от 10 лв. от капитала на &bdquo;Зеленика 2002&quot;.<br /> <br /> Съдът осъжда ответника да заплати на комисията направените разноски по делото в размер общо на 2 816 лв.<br /> <br /> <b>Петър Ангелов, Бургас</b><br /> <br />