Над 120 деца се водят на отчет към края на юни в Детска педагогическа стая към РПУ - Ловеч. Голобрадият кримиконтингент населява общините Ловеч, Летница и Угърчин, съобщи днес Румяна Еврева, инспектор в Детската педагогическа стая, предаде кореспондентът на БЛИЦ в Ловеч.
Според нея през периода общо водени на отчет са 143 деца. Снети са 22 непълнолетни, от които 10 поради поправяне в поведението. 15 престъпления са извършили непълнолетните през първото шестмесечие на годината. Това е 15,15 на сто от общия на разкритите престъпления, които са 99. За същия период на 2007 г. извършените от непълнолетни деяния са били 10 (11,9 % от всички разкрити). Извършителите на тези 15 престъпления са били 10, което съставлява близо 10 % от всички.
Миналата година непълнолетните престъпници били с един повече. През последните две лета няма регистрирани престъпления, извършени от малолетни. При анализиране на данните се забелязва тенденция на устойчивост в броя на престъпленията, отчитат инспекторите. Запазва се общият брой на непълнолетните извършители. Устойчивост се забелязва и при противообществените прояви, като за 2008 г. те са 17, докато за 2007 г. са били 16. 13 са регистрираните бягства от специализирани институции и домове. В трите общини има общо три дома за деца. Преобладават бягствата от дома в летнишкото село Крушуна. Към момента са издирени 12 деца. По този показател се забелязва спад - миналата година е имало 16 бягства. Най-често срещаните престъпления, извършени от непълнолетни, са кражби на черни и цветни метали, на кабели и на имущество. Те са основно деца от ромски произход, които крадат в съучастие с родителите си. Инспекторите в Детска педагогическа стая са установили, че двама непълнолетни участват в група в Летница, извършвала кражби от елпреносната мрежа. Крадат се още и мобилни телефони, макар и по-рядко. Устойчивост бележат кражбите на части и вещи от автомобили, основно акумулатори, тъй като предаването им в пунктове за вторични суровини е лесно. Като причини за престъпленията се посочват трайната безработица на родителите, водеща до обедняване, както и нарушената микросреда (училище, семейство, приятелски или неформален кръг). Влияние оказват и факторите развод и емигрантство.

Според Еврева, децата продължават да са агресивни и това е така заради бурното развитие на комуникациите, и информационните технологии, лесния достъп до виртуалното пространство и възможностите за изграждане на паралелен свят, откъснат от реалността.
Сред непълнолетните няма установени наркоразпространители или употребяващи дрога. В тази посока съвместно с полицейските инспектори са извършени 44 проверки в районите на училищата. 10 специализирани полицейски проверки са извършени в заведенията в Ловешко и Летнишко, но не е установено сервиране на алкохол на деца. Продължава обаче да съществува като явление посещението на непълнолетни по заведенията. По предложение на Детската педагогическа стая са образувани пет възпитателни дела в Ловеч и три в Летница.  /БЛИЦ