Служители на европейската служба за борба с измамите ОЛАФ, представители на българската прокуратура и експерти на Европейската банка за възстановяване и развитие влязоха в ТЕЦ "Марица-Изток 2".
Проверката е свързана със сероочистващите инсталации на централата. В края на миналата седмица екоминистърът Нона Караджова каза, че&nbsp;вината за подозираните измами&nbsp;и нередностите&nbsp;в тръжната процедура за изграждането на инсталациите ще се уточни след проверка на ОЛАФ. <br /> <br /> Близо 36 млн. евро от средствата за изграждането на инсталациите са от програма ИСПА на Евросъюза.<br /> <br /> Много е вероятно страната ни да бъде принудена да върне отпуснатите пари по ИСПА за изграждане на сероочистващи инсталации в ТЕЦ &quot;Марица Изток&quot; 2.<br /> <br /> Проектът и без това закъснява, а България е заплашена и с допълнителни санкции заради продължаващото замърсяване на околната среда. <br /> <br /> &quot;Опасността проектът да бъде спрян е много сериозна&quot;, твърдят от Европейската комисия. <br /> <br /> Оттам припомниха течащото разследване на проекта в ОЛАФ, както и последното писмо до министъра на екологията Нона Караджова, породило скандал между старото и новото правителство. <br /> <br /> Договорът за изграждане на сероочистващи инсталации на блоковете 5 и 6 бе сключен с италиано-китайския консорциум &quot;Идреко инсигма&quot;. Контрактът е за 80 млн. евро, като 36 млн. са предоставени по ИСПА, 34 млн. евро идват от Европейската банка за възстановяване и развитие, а останалите са съфинансиране от централата. <br /> <br /> Изборът на изпълнител стана по процедурите на ЕБВР и така недоволната от класирането &quot;Алстом Пауър Италия&quot; бе лишена от възможността да обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) по реда на закона за обществените поръчки. Италианците обаче не спряха с жалбите и случаят стигна до ОЛАФ. <br /> <br /> &quot;Избраният изпълнител &quot;Идреко Инсигма&quot; не отговаря на нито един от посочените критерии за участие&quot;, твърдят италианците. Според тях консорциумът не покрива изискванията да е бил главен изпълнител на 5 проекта от същия мащаб, те да са реализирани от 1998 до 2007 г. и всеки от тях да е на стойност минимум 25 млн. евро. Отделно от това италианците изтъкват, че &quot;Инсигма&quot; ползва тяхна технология, за която тече дело в Арбитражния съд в Сингапур. <br /> <br /> КЗК изобщо отказа да гледа жалбата, а Върховният административен съд потвърди решението. Така италианците останаха без възможност да се защитят в България./БЛИЦ<br />