Бившият кмет на Сливен Йордан Лечков е невинен. Това реши Пловдивският апелативен съд, който отмени изцяло осъдителната присъда на магистратите в Стара Загора.
Лечков бе признат от първоинстанционния съд за виновен в това, че на 19 февруари 2010 г. в гр. Сливен, в качеството му на длъжностно лице &ndash; кмет на общината е превишил правата си. Според магистратите той е разрешил изземване на инертни материали от &bdquo;Екоседиментс&rdquo; ООД София с цел дружеството да набави имотна облага. Заповедта на Лечков била нерушение, тъй като това било от компетентността на директора на Басейнова дирекция-Източнобеломорски район Пловдив. Инертните материали били в участъка на &bdquo; Дере 120 над главен път Бургас &ndash; София, в землището на с. Тополчане на 7321 куб.м. земна маса и инертни материали на стойност 14 612 лв. &ndash; изключителна държавна собственост съгласно чл.3 от Закона за подземните богатства и от това са настъпили значителни вредни последици за държавата в размер на 14 642 лв. и за &bdquo; Напоителни системи &rdquo; ЕАД Сливен в размер на 3882,33 лв.<br /> <br /> От приетата от пловдивския съд днес съдебно-техническа експертиза се установи, че липсват както строителни, така и технически материали от извадените земни маси. Експертизата е изготвена от инженер-геолог и инженер-специалист по инертни материали. Съдържанието на инертните материали е изследвано в лицензирана лаборатория, оценени са по количество и качество и безспорно е установено, че последвалата щета възлиза на 133 лв., а не както е описано в обвинителния акт &ndash; за държавата в размер на 14 642 лв. и за &bdquo; Напоителни системи &rdquo; ЕАД Сливен в размер на 3882,33лв. 3882,33лв.<br /> <br /> Съдът прецени, че от обективна и субективна страна не е извършен този престъпен състав, тъй като липсва умисъл и специална цел&nbsp; - облагодетелстване на Екоседиментс &rdquo; ООД.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp;<br /> Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Върховния касационен съд.<br /> <br /> <strong>Кристина ИВАНОВА, БЛИЦ</strong><br />